Bardzo duże zapotrzebowanie na profesjonalne tłumaczenia prawne

Rosnąca z dnia na dzień współpraca pomiędzy państwami, a także udogodnienia wynikające z szeroko rozumianej globalizacji oraz rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów to główny motor, który mobilizuje przedsiębiorstwa, by świadczyć usługi na wielu rynkach światowych. Efektem tych działań jest bardzo duża ilość dokumentów prawnych, wymagających profesjonalnego przekładu na języki obce.

Tłumaczenia prawne, jak nietrudno zauważyć, spełniają coraz ważniejszą funkcję w życiu spółek – konieczne stają się rzetelne i profesjonalne tłumaczenia statutów, umów, dyrektyw tudzież innych tekstów prawnych, zaliczanych do szeroko rozumianych tłumaczeń specjalistycznych, wymagających odpowiednich umiejętności oraz kompetencji językowych ze strony tłumacza.

Komu powierzyć wykonywanie tłumaczeń tekstów prawnych?

Tłumacz wykonujący przekłady dokumentów prawnych powinien wykazać się nie tylko doskonałą znajomością języka obcego, ale nade wszystko znajomością prawa danego kraju bądź regionu. Niezbędne jest ponadto posiadanie dodatkowych umiejętności i kompetencji, m.in. zdolności analitycznego podejścia do materiału, rozpoznania kontekstu prawnego, poprawnej interpretacji przepisów czy też umiejętnego przełożenia materiału na język obcy z zachowaniem formatu dokumentów.

Wśród przekładów językowych, wykonywanych przez Summa Linguae znaczną część stanowią tłumaczenia prawne. Firma posiada dobrze rozbudowaną bazę tłumaczy, którzy specjalizują się w przekładach tekstów prawnych.

Charakterystyka tłumaczeń prawnych i tłumaczeń prawniczych

W grupie tłumaczeń prawnych znajdują się przekłady firmowych dokumentów w postaci umów, pełnomocnictw, dokumentacji sądowej, norm, uchwał itp. Czym różnią się wymienione wyżej dokumenty prawne od tłumaczeń prawniczych?

Tłumaczenia prawnicze to nade wszystko specjalistyczne słownictwo, które wymaga doskonałej wiedzy z zakresu prawa. Perfekcyjny tłumacz, który na co dzień nie zajmuje się przekładami specjalistycznymi, mimo doskonałych kompetencji językowych z całą pewnością nie poradzi sobie z przekładem nawet prostej umowy – wynika to przede wszystkim z występowania w przedmiotowych dokumentach terminów specjalistycznych, które nie są powszechnie stosowane. Może się co prawda zdarzyć, że wyrażenie brzmi znajomo, nie mniej jednak brak obycia prawniczego może spowodować ich nieodpowiednią interpretację.

Specyfika tłumaczeń prawnych

Istotną kwestią w przypadku tłumaczeń prawnych, jest także odpowiedzialność, jaką ponosi tłumacz za wykonany przekład.

Dokonując przekładu dokumentacji sądowej lu dokumentów giełdowych spółek należy pamiętać, że każde słowo posiada konkretne znaczenie, a co za tym idzie, zastosowanie niewłaściwego terminu lub wyrażenia może przyczynić się do powstania niepożądanych skutków dla przedsiębiorstwa. Co ważniejsze, tłumacz prawny musi być doskonale obeznany z systemem prawnym, obowiązującym w danym kraju – w szczególności należy uwzględnić fakt, że formaty i struktury dokumentów mogą w mniejszym lub większym stopniu różnić się od obowiązujących w Polsce.

Śmiało można więc stwierdzić, że znajomość systemu prawnego danego kraju to obowiązkowy element kompetencji tłumaczy prawnych.

Co gwarantują dobrej jakości tłumaczenia prawne i tłumaczenia prawnicze?

Tłumaczenia o charakterze prawnym dotyczą przede wszystkim kwestii ważnych dla przedsiębiorców (niekiedy także osób prywatnych) – nierzadko są to dokumenty kluczowe, zapewniające zachowanie bezpieczeństwa działalności konkretnej firmy, ponieważ dotyczą one umów, pełnomocnictw, aktów notarialnych, protokołów, regulaminów, dyrektyw i norm, a także dokumentacji sądowej oraz ustaw.

Ważnym i jednocześnie bardzo czasochłonnym zadaniem jest prawidłowe zarządzanie obiegiem firmowych dokumentów wielojęzycznych, dlatego też warto zadbać o to, aby zadania z zakresu tłumaczeń realizowane były przez profesjonalistów, czyli wiarygodne biuro tłumaczeń.

Autor

Karolina Zielińska

Redakcja ambient.com.pl