MECHANIKA SUKCESU W TŁUMACZENIACH INŻYNIERYJNYCH

Czym różni się tłumaczenie inżynieryjne od tłumaczenia literackiego? Czy słowa nie są tylko słowami?

Jak przekonująco twierdzi Kevin Hendzel w swoim eseju o tłumaczeniu technicznym, w tłumaczeniu nie chodzi o "słowa". Chodzi o to, o co chodzi w tych słowach." Na przykład, tłumacz, który nie wie, do czego odnosi się pojęcie "obciążeń skrętnych", nie będzie w stanie skutecznie oddać tego pojęcia w języku docelowym.

Im lepiej tłumacz zrozumie tekst źródłowy, tym dokładniejszy i dokładniejszy będzie tekst końcowy. Oznacza to, że tłumacz, aby pomyślnie wykonać tłumaczenie inżynierskie w dziedzinie inżynierii, będzie musiał już dość dobrze znać konkretną dziedzinę inżynierii, aby przekazać to znaczenie w języku docelowym.

Klucz do sukcesu w tłumaczeniach inżynieryjnych: Słownictwo:

Jeśli wiedza merytoryczna jest kluczem do udanego tłumaczenia w dziedzinie inżynierii, to tłumacze muszą mieć pełną swobodę w posługiwaniu się kluczowym słownictwem w danej dziedzinie. W swoich badaniach nad rolą tłumaczenia pisemnego i ustnego w dziedzinie inżynierii Ying Shen twierdzi, że specjalistyczne słownictwo, wraz ze znajomością teorii, jest tym, co decyduje o sukcesie tłumaczenia technicznego. Jak wyjaśnia Shen:

Aby uzyskać satysfakcję w procesie tłumaczeń ustnych i pisemnych inżynieryjnych, tłumacze muszą nie tylko posiadać wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne, ale także znać słownictwo branżowe.

Słownictwo branżowe odnosi się do procesów stosowanych w inżynierii, takich jak projektowanie produktów, kucie, wytapianie i badanie jakości. Jednakże wykracza ono poza konkretną technologię i może odnosić się do potencjalnych względów prawnych, logistycznych i finansowych projektu.

Być gotowym i zwinnym

Tłumacze techniczni muszą być wyczuleni na problemy i wyzwania związane z językiem technicznym oraz posiadać umiejętności językowe pozwalające na pokonanie tych przeszkód. Technologia jest często dziedziną neologizmów. Oznacza to, że język docelowy może nie posiadać specyficznej terminologii do opisu maszyny, procesu lub części. W takich przypadkach tłumacze muszą podjąć decyzję o najdokładniejszym sposobie przekazania idei w tekście źródłowym, dokonując kreatywnych i zwinnych wyborów w języku docelowym.

Korzystanie z dobrych zasobów

Praca w dziedzinie tłumaczeń inżynieryjnych wymaga nie tylko solidnego oparcia w specjalistycznej wiedzy merytorycznej, ale również wiedzy o tym, jakie zasoby są dostępne dla tłumaczy, którzy stają przed wyzwaniem.

Na przykład baza danych IATE, czyli Interactive Terminology for Europe, jest cennym repozytorium szeregu technicznego słownictwa w dwudziestu pięciu różnych językach. Baza danych IATE, zawierająca 1,4 mln wielojęzycznych terminów, zawiera konkretne dziedziny, w których można wyszukiwać wiele terminów z takich dziedzin, jak budowa maszyn, elektrotechnika, inżynieria przemysłowa i inne. IATE służy jako repozytorium cennych informacji w zakresie terminologii rządowej, technicznej i prawnej w celu ujednolicenia terminologii w różnych językach.

Klucze do sukcesu w tłumaczeniu maszynowym

Naukowcy akademiccy pracujący w dziedzinie inżynierii odniosą największy sukces, jeśli zatrudnią akademickiego tłumacza lub redaktora naukowego, który:

  • Posiada wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie
  • Zna specyficzne słownictwo techniczne
  • Pozostaje zwinny językowo i gotowy do kreatywnego stawiania czoła wyzwaniom
  • Jest zaznajomiony z odpowiednimi zasobami do wyszukiwania terminów i pojęć

Autor

Karolina Zielińska

Redakcja ambient.com.pl