Od zwiększonej wydajności do lepszych relacji w pracy: dlaczego powinieneś zainwestować w świadomość kulturową

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Nasza kultura jest w nas zakorzeniona od samego początku. Uczymy się jej, zanim jeszcze wiemy, że się jej uczymy. Jednak kiedy myślimy o słowie "kultura", zazwyczaj mamy na myśli jedzenie, muzykę lub ubiór - rzeczy namacalne, które możemy łatwo umiejscowić lub zidentyfikować. W rzeczywistości jednak słowo to ma o wiele bardziej introspektywne, zniuansowane znaczenie.

Kultura kształtuje sposób, w jaki się zachowujemy i mówimy. Wpływa na to, jak interpretujemy działania innych ludzi i jak na nie reagujemy.

Dla każdego, kto dorastał i żył w jednej kulturze, powszechne jest myślenie o działaniach i zachowaniach jako o tym, kim jesteśmy, a nie jako o bezpośrednim wpływie naszej kultury. Ale kiedy zaczynamy przyjmować takie założenia w wielokulturowym środowisku pracy, sprawy mogą stać się... nieco kłopotliwe, delikatnie mówiąc.

Spotkaliśmy się z Jessicą Rathke i Kirsty MacEachen, dwoma kluczowymi partnerami Comtec Cultural Services, aby porozmawiać o znaczeniu świadomości kulturowej w środowisku biznesowym i o tym, jak może ona wpłynąć na wzrost dochodów, produktywność i relacje w pracy.

Zarówno Jessica jak i Kirsty mają bogate doświadczenie w coachingu międzykulturowym, pomagając profesjonalistom ze wszystkich zakątków świata stać się bardziej inteligentnymi kulturowo. Razem pomogły niektórym największym organizacjom na świecie przekształcić wyzwania międzykulturowe i organizacyjne w sukces.

Mówiąc wprost, jeśli chodzi o zrozumienie różnic kulturowych - są profesjonalistami.

Zmiana myślenia o "normalności

Jessica zaczyna od opowiedzenia nam, jak koncepcja bycia na czas może się znacznie różnić w zależności od kultury. W Wielkiej Brytanii, na przykład, jesteśmy dość punktualną grupą - w Japonii jeszcze bardziej. W Portugalii mają bardziej swobodne podejście do czasu i traktują go bardziej swobodnie.

W świecie biznesu jednak, pomylenie tych niuansów może stanowić różnicę między dobrą a złą relacją w pracy. Pozytywne lub negatywne pierwsze wrażenie. Umową lub jej brakiem. Posiadanie świadomości nawet najmniejszych różnic w nastawieniu kulturowym może mieć duży wpływ w dłuższej perspektywie.

"Świadomość to pierwszy, duży krok do zrozumienia. W środowisku wielokulturowym ludzie będą rozeznawać rzeczy według własnych, konkretnych wartości kulturowych - niekoniecznie rozumieją, że inni zachowują się zgodnie z ich wartościami."

Oznacza to, że to, co jedna osoba uważa za normalne, może być postrzegane przez inną jako irytujące, niegrzeczne lub celowo trudne. Kirsty powtarza ten punkt: "Jeśli zostałeś wychowany monokulturowo, możesz wierzyć, że to, co postrzegasz jako normę kulturową, jest w rzeczywistości częścią bycia człowiekiem. Nie rozumiesz w pełni programowania kulturowego, w którym jesteś zanurzony od urodzenia. Możesz myśleć, że to, co jest normalne dla ciebie, jest normalne dla wszystkich. W rzeczywistości nie jest to prawda".

Posiadanie podstawowej świadomości, że nasze postrzeganie "normalności" może być zupełnie inne niż kogoś innego na świecie, może brzmieć prosto, ale może przejść długą drogę w kierunku tworzenia integracyjnych środowisk i szczęśliwszych zespołów.

Jak technologia nadąża za wielokulturową etykietą

Nie tylko ludzie muszą się dostosować, aby z powodzeniem pracować w wielu kulturach - technologia również musi.

W japońskich spotkaniach biznesowych istnieje tradycja, że plan siedzeń jest ułożony według roli i poziomu odpowiedzialności w organizacji. Podczas pandemii rozmowy wideo sprawiały, że było to o wiele trudniejsze, ponieważ rozróżnienie między liderami spotkań a innymi uczestnikami okazywało się zagadkowe. Z tego powodu firma Zoom stworzyła nowy system, w którym można było odróżnić, kto prowadzi spotkanie, na podstawie wielkości jego okienka wideo.

Podobnie, podczas gdy w kulturze angielskiej lub amerykańskiej przerywanie wypowiedzi pomysłami i komentarzami jest stosunkowo normalne, w niektórych kulturach byłoby to uważane za niegrzeczne. Dlatego też większość wideoczatów posiada narzędzie do podnoszenia ręki, aby kultury, które tego wymagają, mogły poczekać na swoją kolej do wypowiedzenia się, zamiast przerywać.

Upewnienie się, że używasz technologii, która najlepiej pasuje do Twoich globalnych lokalizacji i bazy klientów, to kolejny świetny sposób na to, by wszystkie strony były zadowolone i słyszalne.

Szkolenie z zakresu świadomości kulturowej

Jessica podkreśla, że nie jest już tak, że tylko kadra kierownicza i określone zespoły stykają się z kontaktami wielokulturowymi. "W dzisiejszych czasach trend globalizacji sprawił, że każdy typ pracownika z każdego rodzaju zespołu będzie, prawdopodobnie, miał do czynienia z kimś kulturowo odmiennym od niego".

To po części dlatego coraz więcej firm zwraca się ku szkoleniom z zakresu świadomości kulturowej.

Choć brzmi to jak ogromne zadanie - nauczenie ludzi rozumienia szerokiego zakresu różnych kultur - istnieją etapowe podejścia, które są niezwykle skuteczne. Model Hofstede jest jednym z takich sposobów. Szeroko zbadany sześciowymiarowy model kulturypozwala nam odróżnić jedną kulturę od drugiej poprzez:

 • Wskaźnik dystansu władzy (wysoki versus niski)
 • Indywidualizm kontra kolektywizm
 • Męskość kontra kobiecość
 • Indeks unikania niepewności (wysoki versus niski)
 • Orientacja długo- i krótkoterminowa
 • Pobłażliwość kontra powściągliwość

To, gdzie dana kultura plasuje się na tych skalach, może pomóc ludziom zrozumieć, jak należy postępować i co należy traktować priorytetowo lub czego unikać podczas komunikacji.

Nadanie kulturze priorytetowego charakteru

Często świadomość kulturowa i szkolenia w tym zakresie są traktowane priorytetowo. Dla wielu firm istnieją po prostu "większe sprawy do załatwienia", takie jak fuzje, pozyskiwanie klientów czy skalowanie. Tak jest do czasu, gdy zrozumiemy, jak kluczową rolę odgrywa w tym wszystkim kultura, gdy próbujemy działać na skalę globalną. Jak mówi Kirsty, "jeśli do tej pory żyłeś tylko pod wodą, nie wiesz, że chodzenie jest czymś, co inni ludzie muszą robić. To samo dotyczy kultury. Jeśli kiedykolwiek żyłeś i pracowałeś tylko w Wielkiej Brytanii, możesz nie być świadomy innych sposobów, w jakie różne kultury podchodzą do tych samych dylematów. W tym właśnie może tkwić niebezpieczeństwo".

Fuzja firm na nowym rynku może stworzyć poważne, długoterminowe problemy, jeśli nie ma zrozumienia, jak druga osoba lubi pracować, wyrażać się lub komunikować. Wiele firm rozpadło się z powodu zwykłego braku zrozumienia. Często wystarczy rozmowa wstępna lub niewielka zmiana w sposobie mówienia do kogoś, która może sprawić lub złamać związek na dobre.

W ostatecznym rozrachunku wszystko sprowadza się do korzyści płynących z ogólnej świadomości różnych niuansów kulturowych. Jak mówi Jessica, "Produktywność będzie znacznie wyższa na spotkaniach, szybciej dojdziesz do decyzji i, co najważniejsze, z dużo mniejszym tarciem".

Chcesz dowiedzieć się, jak możesz wdrożyć szkolenie z zakresu świadomości kulturowej w swojej firmie? W Comtec oferujemy szkolenia dostosowane do konkretnych potrzeb Twojego zespołu, działu lub organizacji. Możemy zaoferować zarówno szkolenia indywidualne, jak i grupowe, osobiste lub online - cokolwiek potrzebujesz. Skontaktuj się z członkiem naszego przyjaznego zespołu już dziś.

Sprawdź nasz pełny pakiet usług doradztwa kulturowego, aby dowiedzieć się o wszystkich rzeczach, w których możesz na nas polegać, gdy wyruszysz za granicę.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Autor

Michał Skowron

Redakcja ambient.com.pl