Pisemne a mówione: badanie preferowanych metod komunikacji w biznesie międzynarodowym

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
Prowadzenie działalności biznesowej jest sprawą wielopłaszczyznową. PowerPointy, infografiki, telefony, sieci społecznościowe - każdy możliwy styl komunikacji jest wykorzystywany w celu przekazania kluczowych informacji, wypromowania produktu lub usługi albo zawarcia tej jakże lukratywnej umowy.

Ogólnie rzecz biorąc, metody komunikacji można podzielić na dwa różne podejścia: słowo pisane i słowo mówione. W Wielkiej Brytanii pisemne kontrakty, umowy, e-maile w znacznym stopniu przyczyniają się do udanych transakcji biznesowych, ale słowo mówione ma również kluczowe znaczenie w pozyskiwaniu i przekonywaniu potencjalnych nowych klientów.

Ale gdy brytyjskie firmy chcą rozwinąć skrzydła i prowadzić interesy na arenie międzynarodowej, czy zawsze wiedzą, jaki jest najlepszy sposób? Czy kluczem jest komunikacja pisemna, czy też sukces zależy od podejścia werbalnego?

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób debata na temat słowa pisanego i mówionego rozgrywa się w różnych kulturach za granicą:

Słowo mówione
Bliski Wschód

Kultura Bliskiego Wschodu przywiązuje dużą wagę do słowa. Kontrakty są postrzegane raczej jako protokoły ustaleń niż wiążące umowy, a słowo danej osoby wiąże się z jej honorem.

Ameryka Łacińska

W wielu krajach Ameryki Łacińskiej komunikacja biznesowa również odbywa się głównie w formie ustnej. Jeśli zdecydujesz się wysłać umowę pocztą elektroniczną, oczekuje się, że po jej podpisaniu nastąpi rozmowa telefoniczna. W Meksyku preferuje się spotkania twarzą w twarz, a nie rozmowy telefoniczne.

Pakistan

Pakistańscy biznesmeni kładą ogromny nacisk na budowanie relacji. Nierzadko zdarza się, że przez kilka pierwszych spotkań nie rozmawia się o samych interesach, dopóki nie nawiąże się relacji.

Słowo pisane
Niemcy

Niemcy nie potrzebują osobistych relacji, aby prowadzić interesy. Decyzje i dyskusje są zazwyczaj przekazywane w formie pisemnej. Przed spotkaniem należy upewnić się, że wszystkie materiały drukowane są w języku angielskim i niemieckim oraz potwierdzić swoją obecność na piśmie, również w języku niemieckim.

Australia

Dla Australijczyków osobiste relacje i emocje nie są ważne w kontaktach biznesowych. Zamiast tego należy przedstawić swoją sprawę za pomocą faktów i liczb i oczekiwać, że interesy zostaną załatwione szybko, z minimalną ilością rozmów.

Dania

W Danii należy zawsze przygotowywać prezentację zawierającą fakty i liczby potwierdzające to, co się mówi. Należy także potwierdzać spotkania biznesowe na piśmie i przesyłać wcześniej pisemny program spotkania, którego należy ściśle przestrzegać w dniu spotkania.

Wnioski

Czego zatem możemy się nauczyć z powyższych przykładów? Mówiąc wprost, planując prowadzenie interesów za granicą, należy znać swoich odbiorców! Przed wejściem na nowy rynek naprawdę ważne jest pełne zbadanie preferencji kulturowych potencjalnych partnerów biznesowych. Plany ekspansji są często ekscytujące, ale mogą też być zniechęcające. Skuteczna komunikacja odgrywa ważną rolę w sukcesie penetracji rynku, a doskonały produkt lub usługa mogą zostać zniweczone przez niewłaściwe, potencjalnie obraźliwe podejście.

Jeśli planują Państwo ekspansję na nowy rynek zagraniczny i mają Państwo pytania dotyczące podejścia do wymogów komunikacji z nowymi rynkami, prosimy o kontakt z członkiem naszego zespołu pod numerem telefonu + 44 (0) 1926 335 681 lub adresem e-mail info@comtectranslations.com.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Autor

Magdalena Owczarek

Redakcja ambient.com.pl