Profesjonalne tłumaczenia prawnicze języka niemieckiego

Tłumaczenie dokumentów prawnych wymaga połączenia wiedzy językowej oraz prawniczej, dlatego tez zadanie to najlepiej powierzyć profesjonalistom. Wybór odpowiedniej strategii tłumaczeniowej oraz wiedzy prawnej w znaczny sposób wpływa na sukces firmy, a także powodzenie zawodowe ludzi, którzy wiążą własne plany z zachodnimi sąsiadami.

Język prawny cechuje się chłodem, zwięzłością oraz brakiem jakiegokolwiek nacechowania emocjonalnego. Wydawać się może, że jest on stosunkowo prosty, jednakże rzeczywistość weryfikuje to stwierdzenie - język prawny opiera się na rozbudowanej terminologii specjalistycznej, odnoszącej się do prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

Co ważniejsze, istnieje język prawny, obejmujący przepisy i normy prawne oraz język prawniczy, który jest stosowany w orzecznictwie, postępowaniach i uzasadnieniach sądowych oraz w literaturze naukowej.

Dla wielu osób problem stanowi zawarcie najprostszej umowy cywilnoprawnej, przerejestrowanie samochodu, ubezpieczenie, świadczenia rodzinne czy też postępowanie spadkowe – zwłaszcza, gdy są to dokumenty w języku obcym. Chcąc uniknąć niepotrzebnych problemów, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego tłumacza, który potrafi dokonać jasnego i rzeczowego przekładu, zrozumiałego dla faktycznego odbiorcy.

Należy jednak pamiętać, że odbiorca powinien posiadać odpowiednią wiedzę prawną – nadmierne upraszczanie tekstu lub zbyt rozbudowana interpretacja przekładów prawnych jest niewskazana.

Dokonując tłumaczenia, należy wykazać się znajomością kontekstu prawnego oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań prawnych – obecnie jest to kontekst Unii Europejskiej.

Tłumaczenia prawne

Inaczej rzecz ujmując, przygotowując przekład należy uwzględnić przepisy prawne obowiązujące w danym kraju, jak również wytyczne ustanowione przez Unię Europejską. Należy przy tym pamiętać, że w wielu krajach prawo jest zróżnicowane, np. na terenie Niemiec tłumaczenia prawne zależą przede wszystkim od landu – w niektórych przypadkach wymagane są tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe), w innych przekłady dokonywane przez tłumacza przysięgłego z danego regionu.

Tłumaczenia tekstów prawnych wymagają także umiejętności właściwego wykorzystywania reguł w zakresie posługiwania się terminologią prawniczą, w przekładzie nie mogą pojawiać się np. niejednoznaczne stwierdzenia czy też luźne wariacje tekstu źródłowego.

Istotną kwestią w przekładach prawnych jest również długość zdań, które mogą być bardzo rozbudowane. Należy ponadto pamiętać, że w prawodawstwie niemieckim bardzo często występują rzeczowniki złożone – przykładem mogą być tutaj nazwy aktów prawnych, np. Kodeks drogowy to Straßenverkehrsordnung, a kodeks postępowania administracyjnego to Verwaltungsverfahrensordnung.

Tłumaczenia prawne wymaga także odpowiedniego szyku i budowy zdań. Warto podkreślić, że są to kwestie, które często pojawiają się także w języku polskim, nic więc dziwnego, że prawidłowy przekład na język niemiecki może okazać się problemem.

Biorąc pod uwagę fakt, że wszelkiego rodzaju umowy, dokumenty sądowe, pisma procesowe, podania, skargi, wnioski, akty notarialne, ustawy, polisy ubezpieczeniowe czy też inne dokumenty prawne, nota bene, wykorzystywane w życiu codziennym, wymagają precyzji językowej i merytorycznej, dlatego też najlepiej skorzystać w tym przypadku z pomocy profesjonalnego tłumacza – jest to prosty i skuteczny sposób, który pozwala uniknąć ewentualnych przykrych konsekwencji. Profesjonalne tłumaczenie gwarantuje wysoką jakość przekładu oraz zgodność z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawnymi.

Autor

Magdalena Owczarek

Redakcja ambient.com.pl