Rzetelne tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne

Najważniejsze: nie szkodzić – fachowe tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne, przede wszystkim ze względu na charakter przekładu, należą do najbardziej skomplikowanych i wymagających. Bardzo ważnym czynnikiem jest w tym przypadku precyzja oraz dbałość o szczegóły – wynika to przede wszystkim z odpowiedzialności, jaką bierze na siebie tłumacz.

Tłumaczeń medycznych i farmaceutycznych najczęściej dokonują praktykujący lekarze i farmaceuci, posiadający odpowiednie, potwierdzone umiejętności językowe – zwykle są to osoby posiadające podwójne wykształcenie lub zawodowi tłumacze z dużym doświadczeniem w przedmiotowej branży.

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne – precyzja, wiedza, doświadczenie

Precyzja, wiedza i doświadczenie to główne cechy, które obowiązkowo musi posiadać idealny tłumacz tekstów medycznych i farmaceutycznych. Przekłady dokumentów medycznych oraz farmaceutycznych to najtrudniejsza forma translacji, ich wykonawca powinien nie tylko posiadać odpowiednią wiedzę i kompetencje językowe, ale nade wszystko nieustannie się dokształcać – zarówno pod względem wiedzy medycznej, jak i strony stricte językowej.

Osoba, która zamierza zajmować się przekładami medycznymi i farmaceutycznymi, powinna liczyć się z koniecznością pokonania określonych trudności – pierwszą z nich jest prawidłowe rozumienie i odczytanie tłumaczonego tekstu. W przypadku standardowego tekstu kwestia ta wydaje się stosunkowo łatwa, jednakże w przypadku przekładów medycznych i farmaceutycznych poziom trudności jest zupełnie inny.

Tłumaczenia tekstów medycznych

Tłumacz tekstów medycznych i farmaceutycznych musi przede wszystkim posługiwać się m.in. profesjonalną terminologią medyczną, farmakologiczna, biologiczną lub chemiczną. Swoistym ułatwieniem może okazać się fakt, że znaczna ilość zwrotów medycznych posiada źródło w grece lub łacinie, a tym samym ich brzmienie w większości języków jest bardzo podobne.

Niestety, jest tu pewne ryzyko – niektóre terminy, mimo bardzo podobnego brzmienia, posiadają różne znaczenie w poszczególnych językach, dlatego też tłumacz medyczny powinien za każdym razem upewnić się, czy poprawnie rozumie dane słowo w konkretnym języku.

W tekstach medycznych bardzo często pojawiają się tzw. eponimy oraz skróty. Eponimy to nic innego, jak określenia jednostek chorobowych lub części anatomicznych, które pochodzą od imion i nazwisk ich odkrywców, pacjentów lub postaci fikcyjnych, np. ścięgno Achillesa (określenie bardzo powszechne) lub choroba Leśniewskiego (określana w USA mianem choroby Leśniewskiego-Crohna).

Problem mogą stanowić skróty – znany w Polsce skrót AIDS, stworzony na podstawie angielskiej nazwy, w Hiszpanii funkcjonuje jako SIDA.

Inną trudnością jest poziom skomplikowania tekstów oraz ich interdyscyplinarność – tłumacz medyczny musi znać biologię, chemię, biotechnologię oraz bioinżynierię. Biorąc pod uwagę szeroki zakres słownictwa w każdej dziedzinie, wielu tłumaczy medycznych ograniczenia się do specjalizacji w obrębie konkretnej płaszczyzny, np. kardiologii, chorób zakaźnych, medycyny ogólnej czy np. produkcji leków.

Autor

Magdalena Owczarek

Redakcja ambient.com.pl