Tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe?

Zauważalne zacieranie się granic, powszechna globalizacja, a także częstsza i zdecydowanie bliższa współpraca na płaszczyźnie międzynarodowej sprawia, że coraz więcej polskich przedsiębiorstw decyduje się inwestycje zagraniczne, rozszerzając tym samym zakres własnej działalności.

W odpowiedzi na potrzeby współczesnej gospodarki międzynarodowej, powstają międzynarodowe organy kontrolne, jak również organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa.

Nietrudno zauważyć, że wymienione wcześniej jednostki generują znaczną ilość dokumentów prawnych i finansowych, które w przypadku współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych krajów wymagają profesjonalnego tłumaczenia przysięgłego.

Jak wiadomo, tłumaczenie przysięgłe, głównie ze względu na charakter, jest odpowiednio droższe, nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, czy konieczny jest tłumacz przysięgły, czy też zwykły? Jaka jest różnica pomiędzy tłumaczeniami przysięgłymi i zwykłymi?

Tłumaczenia przysięgłe mogą być wykonywane wyłącznie przez tłumaczy zaprzysiężonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, posiadających państwowe uprawnienia. Tłumaczenia przysięgłe bywają określane mianem uwierzytelnionych i dotyczą przede wszystkim dokumentów posiadających moc prawną lub takich, które muszą być przedłożone w dowolnej instytucji państwowej.

Dotyczy to m.in. następujących tłumaczeń:

– dokumentów samochodowych;

– kart charakterystyk;

– umów kupna sprzedaży;

– dyplomów;

– aktów notarialnych;

– certyfikatów.

Profesjonalne tłumaczenia

Należy pamiętać, że są to tłumaczenia specjalistyczne, zawierających słownictwo z zakresu prawa, finansów lub ekonomii.

Jeśli zaistnieje potrzeba wykonania takiego tłumaczenia, najlepiej zwrócić się do biura tłumaczeń, które oferuje tego typu usługi. Warto także pamiętać, że tłumaczenia przysięgłe mogą dotyczyć praktycznie każdej branży.

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego, czy też wystarczający okaże się przekład zwykły, skonsultuj się project managerem lub sprzedawcą w biurze tłumaczeń – z założenia są to osoby posiadające duże doświadczenie oraz wiedzę, a tym samym doradzą w wielu kwestiach.

Ponadto radzimy zweryfikować tę kwestię w miejscu docelowym, do którego ma trafić tłumaczony dokument – np. w urzędzie lub na uczelni.

Kto może wykonywać tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia zwykłe może wykonywać praktycznie każdy, kto posiada odpowiednią wiedzę oraz kompetencje językowe, wbrew pozorom, zawód tłumacza nie jest regulowany i nie wymaga dyplomu filologii.

Inaczej jest jest w przypadku tłumaczenia przysięgłego, które może wykonać wyłącznie tłumacz zaprzysiężony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Warto dodać, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępna jest lista tłumaczy przysięgłych.

Tłumacze przysięgli to osoby zaufania publicznego, którzy poświadczają poprawność wykonywanych tłumaczeń, przejmując automatycznie odpowiedzialność cywilną za wykonaną pracę.

Tłumaczenie przysięgłe musi być potwierdzone pieczęcią urzędową oraz podpisem tłumacza, dlatego też nie można tego dokonać online.

Pieczęć zawiera imię i nazwisko tłumacza, język w zakresie którego dana osoba posiada uprawnienia oraz numer tłumacza na liście Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły ma obowiązek prowadzenia kartoteki wykonywanych tłumaczeń.

Autor

Michał Skowron

Redakcja ambient.com.pl