WIELE KRAJÓW, JEDEN JĘZYK: UŻYCIE DIALEKTÓW HISZPAŃSKICH NA ŚWIECIE

Będąc doświadczonym tłumaczem języka hiszpańskiego, moi klienci zawsze pytają mnie, na jaką wersję języka hiszpańskiego mam tłumaczyć. Otrzymuję zapytania o tłumaczenie na język europejski, latynoamerykański, a także, między innymi, argentyński, meksykański czy kolumbijski. Zlecenia te zakładają, że między poszczególnymi krajami istnieją znaczne różnice językowe.

W ramach wariantów języka hiszpańskiego istnieją oczywiście różnice regionalne, narodowe i lokalne, które mają związek z akcentem, intonacją, konotacją pewnych terminów, koniugacją czasowników i tym podobne.

Na przykład, w większości krajów hiszpańskich owoc persea americana jest znany jako "avocado", ale w Chile, Argentynie, Paragwaju i Urugwaju jest nazywany palta (od słowa Quechua Pallta). W Meksyku i Ameryce Środkowej nazywane jest aguacate, od słowa aguacatl z języka Nahuatl. W większej części Hiszpanii nazywa się go awokado, ale w wielu częściach Andaluzji jest on również nazywany aguacate.

Innym przykładem jest hiszpańskie słowo oznaczające komputer: W Hiszpanii słowo to brzmi ordenador, podczas gdy w Ameryce Łacińskiej jest to computadora (kobieta) lub computador (mężczyzna).

Istnieją również różne poziomy wpływu języków obcych na język hiszpański, takich jak włoski, portugalski, francuski i angielski, w zależności od historii i struktury społecznej danego kraju. Rozprzestrzenianie się Internetu, wzrost globalnego handlu i globalna wymiana informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu sprawiają, że słowa błyskawicznie przemieszczają się z jednego kraju do drugiego. Słowa, które czasami mogą być modne w danym miejscu, przychodzą i odchodzą, i pojawiają się nowe słowa.

Kiedy lokalizacja tłumaczenia hiszpańskiego jest dobrym pomysłem

Jeśli firma jest skierowana do bardzo specyficznej grupy odbiorców, może rozważyć przetłumaczenie swojego dokumentu na specyficzną, lokalną wersję języka hiszpańskiego. Jeśli, na przykład, firma chce sprzedać swój produkt w Gwatemali, chciałaby przetłumaczyć swój tekst na dialekt hiszpańskiego używany w Gwatemali.

hiszpania

Najlepszym sposobem na to byłoby znalezienie tłumacza, który został wychowany i wykształcony w Gwatemali. Jest to szczególnie pomocne w przypadku tekstów marketingowych i reklamowych, gdzie bardzo ważne jest, aby przekaz "mówił w lokalnym języku", a mniej istotne w przypadku, gdy głównym celem jest po prostu przekazanie informacji.

Uniwersalność języka hiszpańskiego

Inni klienci mogą jednak poprosić o przetłumaczenie artykułu skierowanego do globalnej hiszpańskojęzycznej publiczności. Czy tłumacz urodzony w Argentynie może przetłumaczyć dokument na język hiszpański, który zrozumie osoba mówiąca po hiszpańsku z Gwatemali? Czy tłumacz z Meksyku może przetłumaczyć dokument, który zrozumieją Chilijczycy i Urugwajczycy? Odpowiedź brzmi: tak, może.

We wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych, ludzie uczą się i używają słownictwa, które jest ustalone przez Akademię Językową każdego kraju wraz z "Real Academia Española". Wszystkie odmiany języka hiszpańskiego podlegają tym samym regułom gramatycznym i mają te same podstawowe zasady. Większość hiszpańskiego słownictwa jest wspólna dla większości użytkowników języka hiszpańskiego.

Istnieje również bezpośrednia korelacja między poziomem wykształcenia a rejestrem językowym: Im wyższy poziom wykształcenia, tym szerszy będzie zasób hiszpańskiego słownictwa, przy czym wykształcenie to obejmuje wszystkie wersje języka hiszpańskiego. Jeśli dobrze wykształcony Meksykanin zetknie się z artykułem prasowym napisanym w Buenos Aires lub Madrycie, może nie rozpoznać pochodzenia artykułu, ale zrozumie wszystkie słowa, których nie używa w życiu codziennym.

Każdy tłumacz z wysokim poziomem wykształcenia i odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi powinien być w stanie przetłumaczyć tekst na wersję hiszpańską, która będzie zrozumiała dla wszystkich hiszpańskojęzycznych.

Na tłumaczenia naukowe, techniczne i akademickie jeszcze mniejszy wpływ ma lokalna, narodowa i regionalna specyfika związana z językiem potocznym, ponieważ w języku naukowym i technicznym przeważa terminologia anglosaska. Kwestie takie jak ilość obcej terminologii w tłumaczeniu na język hiszpański, jak również szczegóły związane z pisownią i składem, podlegają standardom edytorskim i konwencjom ustalonym przez instytucje międzynarodowe. Wyzwanie polega na dostosowaniu tłumaczenia akademickiego do wymogów tych szczególnych konwencji stylistycznych.

Wniosek

O ile tłumaczenie na język hiszpański nie jest skierowane do bardzo specyficznego odbiorcy, powinno być wykonane z użyciem słownictwa, które jest zrozumiałe dla każdego wykształconego użytkownika języka hiszpańskiego: "Standardowy język hiszpański". Dlatego też tłumaczenia akademickie, naukowe i techniczne nie powinny być specyficzne dla danej lokalizacji i powinny być zrozumiałe dla wszystkich osób posługujących się językiem hiszpańskim.

Autor

Magdalena Owczarek

Redakcja ambient.com.pl