Bertard Russell: filozofia i język

Znaczenia słów mogą być postrzegane jako fakty semantyczne. Nie możemy ich interpretować w środowisku pozajęzykowym, ponieważ są one podstawą każdego arbitralnego systemu komunikacji. Symbole językowe możemy tłumaczyć na różne sposoby.

Na skróty, ukrywając

Tłumaczenie znaków językowych

Jakie są różnice w tych metodach?

3 Nie tylko dla tłumacza, ale także dla lingwisty

4 Każde zjawisko językowe powinno być rozpatrywane w kontekście kognitywnym.

Tłumaczenie znaków językowych

Istnieje kilka sposobów tłumaczenia tego samego symbolu językowego.

  • Jest to interpretacja znaków w tym samym języku.
  • Tłumaczenie międzyjęzykowe to interpretacja języka przez inny język.
  • Tłumaczenie intersemiotyczne - tutaj używamy pozajęzykowego systemu znaków do interpretacji.

Przeczytaj także:

  • Międzynarodowy Dzień Tłumacza
  • Ceny tłumaczeń w Polsce
  • Jak wygląda praca w biurze tłumaczeń?

Jakie są różnice?

W tłumaczeniu wewnątrzjęzykowym zastępujemy dane słowo innym, zwykle bliskim odpowiednikiem. Jeśli w danym systemie językowym nie ma odpowiednika słownego, często używamy omówienia - bardziej szczegółowego i żywego opisu pojęcia.

Tłumaczenie międzyjęzykowe jest rzadsze niż pełna ekwiwalencja. Najpopularniejszą metodą tłumaczenia jest tłumaczenie całych wiadomości, a nie tylko słów lub fraz.

Nie tylko dla tłumaczy, ale także dla lingwistów

Powyższy opis metod jasno pokazuje, że nie są one wykorzystywane wyłącznie do opisanych celów.

Nie tylko tłumacze mają do czynienia z tymi zagadnieniami. Lingwiści również muszą radzić sobie z różnymi zjawiskami semantycznymi, które mogą wystąpić w jednym tekście.

Tylko dzięki dogłębnej analizie możemy ocenić tłumaczenie jednego języka na inny. Możemy mówić o jednym, jeśli jesteśmy w stanie się nim posługiwać. Mamy do czynienia z metajęzykiem i językiem przedmiotowym.

Każde zjawisko językowe musi być postrzegane w kontekście kognitywnym

Kiedy nie możemy użyć odpowiednika, uciekamy się do wszelkiego rodzaju "sztuczek językowych", w tym zapożyczeń, neologizmów i przesunięć semantycznych. Używamy również omówień i kombinacji zapożyczeń. Wybieramy je w zależności od rodzaju i celu tłumaczenia.

Brak pewnych elementów gramatycznych w języku docelowym nie jest przeszkodą dla dokładnego tłumaczenia. Możemy również użyć różnych opcji, aby przekazać znaczenie w oryginalnym tekście przy użyciu zupełnie innych słów, zwrotów lub innych środków.

Główne poglądy Russela mają na celu obalenie teorii, że języków nie da się przetłumaczyć. Jego zdaniem powinien istnieć ścisły związek między mową a kontekstem, w którym jest osadzona.

Autor

Magdalena Owczarek

Redakcja ambient.com.pl