Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Dokumenty urzędowe i sądowe, czyli posiadające moc prawną, obowiązkowo muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego, który posiada odpowiednie uprawnienia oraz wpis na listę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tłumaczenie przysięgłe obejmuje wszelkiego rodzaju dokumenty sądowe, urzędowe, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumentację samochodową, umowy kupna-sprzedaży, świadectwa pracy, dyplomy itp.

W sytuacji, gdy konieczne jest tłumaczenie, należy udać się do tłumacza przysięgłego – tłumaczenie przysięgłe sprawia, że konkretne dokumenty zachowują moc prawną.

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe – różnice

Zasadniczo tłumaczenia mogą mieć formę papierową lub elektroniczną (w przypadku usługi translatorskiej świadczonej online). Przyjmuje się, że zwykły przekład powinien obejmować 1800 znaków w obrębie jednej strony – jest to norma unijna, poniekąd narzucona odgórnie.

Nieco inaczej kwestia ta wygląda w przypadku tłumaczeń przysięgłych języka niemieckiego – w tym przypadku jednostka przeliczeniowa wynosi 1125 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi na stronę. Wymóg ten reguluje Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005 roku.

Opłata za usługę dotyczy każdej rozpoczętej strony, natomiast ilość stron powinna być określona na podstawie tekstu docelowego, która – nota bene – może ulec zwiększeniu ze względu na konieczność zamieszczenia pieczęci, podpisów itp.

Wśród dokumentów, które najczęściej wykonuje tłumacz przysięgły języka niemieckiego znajdują się:

- certyfikaty, świadectwa, dyplomy;

- akty zawarcia małżeństwa, urodzenia, zgonu;

- dokumenty samochodowe, umowy kupna-sprzedaży;

- akty notarialne;

- umowy handlowe i pełnomocnictwa;

Tłumaczenie dokumentów niemiecki

- umowy o pracę i świadectwa pracy;

- dokumentacja związana z prowadzeniem spółki lub innej działalności gospodarczej;

- wyroki i postanowienia sądowe;

- polisy ubezpieczeniowe itp.

Kto może pełnić obowiązki tłumacza przysięgłego języka niemieckiego?

Tłumaczenia zwykłe może wykonywać każdy, kto posiada odpowiednią wiedzę oraz kompetencje językowe, umożliwiające bezbłędne wykonanie przekładu – w tym przypadku nie ma żadnych uregulowań zawodowych, tłumaczenia zwykłego, wbrew pozorom, nie musi wykonywać filolog lub lingwista.

Inaczej kwestia ta wygląda w przypadku tłumaczeń przysięgłych języka niemieckiego – tutaj wymagane są odpowiednie uprawnienia, a co ważniejsze, nie każdy może je uzyskać. Podstawowym wymogiem jest dyplom uczelni wyższej, potwierdzający ukończenie studiów filologicznych lub lingwistycznych, a także doskonała znajomość języka obcego, która umożliwia bezproblemowe wykonywanie tłumaczeń przysięgłych języka niemieckiego.

Ponadto tłumacz przysięgły musi posiadać obywatelstwo polskie, ewentualnie jednego z państw EFTA lub UE. Wymagane jest ponadto zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz pełna zdolność do czynności prawnych.

Osoby, które spełniają powyższe warunki, zobligowane są do złożenia egzaminu państwowego, który umożliwia uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego.

Każdy tłumacz przysięgły jest wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, ponadto posiada pieczęć urzędową. Tłumaczeń przysięgłych nie można wykonywać online – wynika to z faktu, że przetłumaczony dokument musi być potwierdzony pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego.

Autor

Karolina Zielińska

Redakcja ambient.com.pl