Rodzaje tłumaczeń ustnych dotyczące języka niemieckiego

Zgodnie z powyższym tytułem, artykuł ten ma objaśnić, jak również wymienić dostępne formy tłumaczeń ustnych. Dzięki temu osoba poszukując chociażby tłumaczenia z języka niemieckiego nie da się zaskoczyć na przykład takimi terminami jak tłumaczenie konsekutywne, jak również będzie w stanie wyrazić swoje potrzeby w tymże zakresie.

Różnice w sposobie tłumaczenia z języka niemieckiego. 

Od każdego tłumacza wymaga się rzetelności i dokładności. Niemniej nie wszystko można przetłumaczyć dosłownie, albo dosłowne tłumaczenie będzie przyczyną zaburzeń w komunikacji między nadawcą, a odbiorcą. Ma to miejsce na przykład w przypadku idiomów, gdzie najważniejsze są odpowiedniki w języku, na który zostaną one przetłumaczone. Jaki sposób ustnego tłumaczenia można wybrać ?

1. Tłumaczenia konferencyjne

Mają one miejsce w biznesie, jak chociażby podczas konferencji, wykładów, czy na innego rodzaju wystąpieniach o charakterze publicznym, gdzie każdy z uczestników pragnie zrozumieć wykładowcę, nawet jeżeli mówi w innym języku. Pośród sposobów na przekładanie języka można wyróżnić tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne.                                 

2. Tłumaczenie symultaniczne (in. równoczesne)

Jest to jeden z najtrudniejszych sposobów na tłumaczenie ustne, bowiem wymaga od tłumacza podzielności uwagi, umiejętności precyzyjnego wyrażania się, doskonałej dykcji, refleksu, jak również umiejętności pracy w warunkach stresujących. W tym wypadku tłumacz siedzi w dźwiękoszczelnej kabinie, która jest dodatkowo przeźroczysta, aby mógł on widzieć osobę mówiącą. W słuchawkach słyszy prelegenta, a sam mówi do mikrofonu. Wszytko co mówi trafia do słuchawek uczestników. Nie może niczego powtórzyć, ani nie ma możliwości zadania pytania pomocniczego celem lepszego tłumaczenia.

Nawet, jeżeli osoba posiada naturalne predyspozycje do takiego rodzaju tłumaczeń, musi również przejść odpowiednie szkolenia. Pozwolą one na uniknięcie błędów językowych, jak również wypełniaczy, do których na ogół ucieka się automatycznie, gdy nie słychać tego co mówi się do mikrofonu. 

Kolejnym problemem w przypadku tłumaczeń symultanicznych są czynniki takie jak : nagłe i częste zmienianie tematów, wada wymowy prelegenta, czy różnice w gramatycznej budowie zdania. Przykładowo w języku niemieckim czasownik umieszczony jest na końcu zdania, czyli inaczej niż w języku polskim. Dlatego też tłumacz musi zapamiętać całość frazy, żeby szybko w swojej głowie zmienić kolejność słów i wymówić poprawnie zdanie.

Zwykle czas pracy tłumacza w kabinie to ok 30 min. Później jest on zmieniany przez innego tłumacza. Po 30 min. znowu wraca do kabiny.                                   

3. Tłumaczenia szeptane

Jest to rodzaj tłumaczenia bardzo podobny do tłumaczenia symultanicznego, jednakże bez użycia słuchawek, mikrofonu i kabiny. Tłumacz przekłada treść na bieżąco, ale robi to ściszonym głosem, a jego tłumaczenie kierowane jest do niewielkiej grupki osób skupionych wokół prelegenta. Ta metoda wykorzystywana jest w momencie, gdy część uczestników rozumie co mówi wykładowca.

Tłumaczenie ustne

4. Tłumaczenia konsekutywne (in. następcze)

Jest to rodzaj tłumaczenia, gdzie tłumacz stoi zwykle obok prelegenta i tłumaczy wypowiedź, dopiero gdy ten skończy mówić. Jeżeli wystąpienie jest długie, dzieli się je na części. Tłumacz sporządza również notatki i wykorzystuje je podczas tłumaczenia. 

Najczęściej tłumaczone wypowiedzi są krótsze od tych oryginalnych. Bowiem wybiera się tylko najważniejsze informacje i przekazuje się je w streszczonej wersji.

Tego typu tłumaczenia wykorzystywane są w przypadku wypowiedzi polityków, czy w innych oficjalnych przemówieniach.

5. Tłumaczenia liaison (czyli zdanie po zdaniu)

Tutaj również tłumaczy się zdanie po zdaniu, ale nie robiąc notatek i nie używając dodatkowego sprzętu. W tym wypadku ważne jest, by tłumaczenie było dokładne. Takie tłumaczenia wykorzystuje się chociażby podczas przesłuchań.

6. Tłumaczenia a vista

To kolejny niełatwy rodzaj tłumaczenia. Tłumacz otrzymuje zapisany dokument i jego zadaniem jest przełożenie go na mowę. Taka sytuacja ma miejsce np. w urzędach. Specyfika takiego tekstu jest nieco inna, niż w przypadku ,, mówionego ", dlatego przekład ,, na żywo " nie jest łatwy. Ponadto ważny jest każdy szczegół, jak na przykład terminy techniczne w pismach urzędowych. Doskonały tłumacz posługuje się językiem niemieckim na wysokim poziomie. Oprócz wyżej wspomnianych tłumaczeń istnieje wiele specjalistycznych takich jak : tłumaczenia medyczne.

Istnieje także kategoria tłumaczeń o charakterze biznesowym, w której zawarte jest wiele z opisanych wyżej typów tłumaczenia, a ich specyfika opiera się na tym, że wykorzystuje się je w celu zwiększenia zysków, czy poprawy funkcjonowania. Sytuacja taka jest częsta, a tłumacze w dużych miastach są coraz częściej poszukiwani. W tym wypadku mamy do czynienia z tłumaczeniami o charakterze specjalistycznym, jak chociażby z języka niemieckiego.

Autor

Magdalena Owczarek

Redakcja ambient.com.pl