Czy do zatrudnienia w biurze tłumaczeń wymagane jest wykształcenie filologiczne?

Czy do zatrudnienia w biurze tłumaczeń wymagane jest ukończenie studiów filologicznych? To nie przypadek, że coraz więcej osób decyduje się na karierę tłumacza. Światowy rynek tłumaczeń od pewnego czasu jest w bardzo złym stanie. Jego wartość w ubiegłym roku wzrosła o 12%, a według najnowszych prognoz do 2015 roku może osiągnąć 47 miliardów dolarów.

Wiele młodych osób, które planują swoją karierę zawodową, zastanawia się, czy do pracy w Biurze Tłumaczeń wymagane jest ukończenie studiów filologicznych. Może wydawać się to oczywiste, ale aby zostać oficjalnym tłumaczem nie trzeba spełniać żadnych formalności. W tym przypadku nie są potrzebne ani specjalne studia, ani konkretne egzaminy. Nie trzeba przedstawiać konkretnego certyfikatu czy dyplomu potwierdzającego znajomość języka obcego.

Skróty są ukryte

Nie ma nic trudnego dla chętnych

2 Filologia zagraniczna nie oznacza tylko filologii obcej

Czy opłata za tłumacza przysięgłego jest taka sama?

Dla chętnych nic nie jest trudne

Chęć danej osoby do zostania tłumaczem jest głównym czynnikiem. Musimy mieć również świadomość, że aby konkurować na tym rynku, każdy kandydat dołoży wszelkich starań i często przedstawi dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub magisterskich.

Przyjęcie przez biuro tłumaczeń jest uzależnione od wielu czynników. Należy do nich między innymi polityka agencji. Pracodawcy bardziej cenią doświadczenie niż jakikolwiek dyplom czy certyfikat. Edycja tekstów to praca, która wymaga zdolności językowych, wyczucia i intuicji. Są to cechy, których nie da się nauczyć. Chociaż nie musisz ukończyć studiów filologicznych, aby zostać tłumaczem, jest to czynnik wysoko ceniony.

Zapraszamy do lektury:

  • Jak zostać profesjonalnym tłumaczem
  • Dlaczego biura tłumaczeń korzystają z Tradosa?
  • Tłumacze filmowi mogą napotkać szereg problemów
  • Dlaczego warto uczyć się języków obcych?

Filologia obca nie musi być jedynym sposobem nauki.

Warto wykonać zlecenie na własną rękę, np. poprzez freelancing, zanim spróbuje się zatrudnić w jakimkolwiek biurze tłumaczeń. Wiele osób, które pracują jako tłumacze, nie ma ukończonych studiów filologicznych, lingwistycznych lub podobnych. Zamiast dyplomu mają certyfikaty językowe, co często wystarcza, aby wejść do zawodu, zwłaszcza jeśli pracują jako freelancerzy.

Zleceniodawcy początkowo wahają się, czy zatrudnić osoby, które nie mają dyplomu, ale po zdaniu testu kwalifikacyjnego są bardziej skłonni. Paradoksalnie, pracodawców mogą nie interesować życiorysy osób ubiegających się o stanowiska tłumaczy, a raczej ich rzeczywiste kwalifikacje. Dyplom ukończenia studiów filologicznych, czy ogólnie językowych, jest przydatnym, ale nie najważniejszym czynnikiem przy zatrudnianiu do biur tłumaczeń. To prawda, że wiedza zdobyta podczas studiów pomoże w przyszłej pracy i pozwoli ją usystematyzować, ale jest jeszcze wiele innych rzeczy, których warto się nauczyć.

Najbardziej pożądane są osoby, które znają się na danej branży tłumaczeniowej. Zapisanie się na studia podyplomowe to świetny sposób na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Dzieje się tak dlatego, że wiele osób wykorzystuje te kwalifikacje jako sposób na egzamin z tłumaczeń przysięgłych. Zajęcia prowadzone są zarówno przez doświadczonych wykładowców, jak i osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania tłumaczeń przysięgłych. Doskonalą oni również swoje umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych oraz zgłębiają stylistykę języka polskiego, a także języka, w którym się specjalizują.

Słuchacze, którzy ukończą studia podyplomowe, będą mieli również okazję nauczyć się korzystania z nowoczesnych narzędzi (oprogramowanie CAT) wspomagających pracę tłumaczy, co jest bardzo cenione przez pracodawców. Ukończenie tego typu studiów jest bardzo intratne, gdyż mamy możliwość podjęcia pracy w biurach tłumaczeń oraz instytucjach zatrudniających tłumaczy poza granicami naszego kraju.

Wiele uczelni oferujących studia podyplomowe zachęca do skorzystania z ich oferty, gdyż daje to możliwość poznania metod i technik tłumaczenia stosowanych w tekstach specjalistycznych. Mogą wtedy pochwalić się opanowaniem języka konkretnej branży.

Absolwenci studiów podyplomowych, którzy nie mają ukończonej filologii języka obcego, często są zatrudniani jako tłumacze, ponieważ posiadają potrzebną wiedzę praktyczną. Po ukończeniu studiów muszą mieć solidną wiedzę z zakresu teorii przekładu i znać zasady przestrzegania praw autorskich. Powinny również umieć tworzyć tłumaczenia, które są dokładne pod względem stylistycznym, merytorycznym i językowym. Osoby te powinny umieć samodzielnie zweryfikować poprawność wykonanego tłumaczenia, a także umiejętnie korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających pracę tłumacza.

Czy wynagrodzenie dla tłumacza przysięgłego jest takie samo?

Jeśli chcesz zrobić karierę z tłumaczeniami przysięgłymi, sytuacja jest inna. "Ustawa o wykonywaniu tłumaczeń przysięgłych" z dnia 25.11.2004 r. dyktuje nowe warunki wykonywania zawodu. W tym przypadku kandydat na tłumacza przysięgłego musi posiadać tytuł magistra filologii. Możliwe jest ukończenie innych studiów, o ile zostaną one uzupełnione o podyplomowe studia tłumaczeniowe.

Państwowa Komisja Egzaminacyjna, powołana przy Ministrze Sprawiedliwości, przeprowadzi również egzamin kwalifikacyjny. Oprócz zdania praktycznego egzaminu z umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego w obie strony trzeba być wolnym od karalności.

Po zdaniu egzaminu tłumacz musi jeszcze złożyć przysięgę. Zostanie wtedy wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Jako potwierdzenie kwalifikacji, tłumacz otrzymuje certyfikat wydany przez Ministra Sprawiedliwości. Otrzymuje również zamówioną w Mennicy Państwowej specjalną pieczęć, która poświadcza tłumaczenia przysięgłe.

Każdy tłumacz przysięgły zobowiązany jest do prowadzenia repertorium. Jest to lista wszystkich wykonanych przez nich tłumaczeń. Za jego kontrolę odpowiedzialny jest wojewoda. Jest on również zobowiązany do bezpłatnego udostępniania wykazu.

Magistra filologii obcej dobrze jest mieć, ale nie jest to wymóg. Powinniśmy też mieć świadomość, że większość biur tłumaczeń nie określa dokładnie, jakiego typu studia są wymagane, aby zakwalifikować się do ich procesu rekrutacji.

Warto pamiętać, że nie trzeba być absolwentem filologii obcej, aby osiągnąć wymarzony cel. Często przyjmowani są również absolwenci lingwistyki lub osoby z odpowiednim doświadczeniem.

Autor

Michał Skowron

Redakcja ambient.com.pl