Czym powinien odznaczać się dobry tłumacz języka niemieckiego?

Znajomość języka obcego to za mało, by zostać tłumaczem – to fakt bezsporny. Dotyczy to także osób, które wychowywały się w innym kraju, a co za tym idzie, miały kontakt z danym językiem praktycznie od kołyski. Zawód tłumacza wymaga nie tylko umiejętności i kompetencji językowych, ale przede wszystkim praktycznego obcowania z tajnikami tego – jakże popularnego i pożądanego – zawodu.

Inaczej rzecz ujmując, aby stać się profesjonalnym tłumaczem języka niemieckiego, należy przejść odpowiednią ścieżkę edukacyjną.

Co zatem powinny studiować osoby, które zamierzają zostać dobrym tłumaczem ustnym języka niemieckiego?

Wbrew pozorom tłumacz języka niemieckiego nie ma obowiązku studiowania na kierunku, który w bezpośredni sposób wiąże się z przekładami językowymi, nietrudno jednak zauważyć, że alternatywa w znaczny sposób ułatwia profesjonalne wykonywanie tłumaczeń – zwłaszcza w sytuacji, gdy są to przekłady biznesowe, techniczne oraz specjalistyczne z języka i na język niemiecki. Wykonanie translacji jest zdecydowanie łatwiejsze dla tłumacza, a często także bardziej dokładne i lepsze pod względem jakościowym.

Przeważająca większość tłumaczy języka niemieckiego, to osoby, które studiowały lingwistykę stosowaną lub filologię niemiecką, czyli germanistykę. Jaka jest różnica pomiędzy obydwoma kierunkami?

Która propozycja jest lepsza dla przyszłego tłumacza języka niemieckiego?

Studenci, którzy zdecydują się na lingwistykę, uczą się przynajmniej dwóch języków. Ogólnie rzecz ujmując, jeden z nich należy uznać za wiodący, a pozostałe za uzupełniające, nie mniej jednak w ostatecznym rozrachunku absolwent lingwistyki powinien biegle posługiwać się co najmniej dwoma językami obcymi.

Co ważniejsze, studenci lingwistyki mogą liczyć na większą ilość zajęć praktycznych, obejmujących tłumaczenia oraz ćwiczenia językoznawcze.

Należy jednak pamiętać, że studia lingwistyczne na wyższych uczelniach są zazwyczaj droższe niż propozycje filologiczne.

Studiując filologię można natomiast liczyć na znaczną ilość zajęć z zakresu kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa. Można więc stwierdzić, że jest to kierunek, który zapewnia zdecydowanie więcej wiedzy pozajęzykowej, niezbędna jest również doskonała znajomość języka polskiego.

Kandydaci na studentów niektórych kierunków filologicznych, np. filologii romańskiej w Poznaniu, muszą zdać egzamin wstępny z języka obcego oraz języka polskiego.

Warto nadmienić, że w niektórych przypadkach lingwistyka stosowana stanowi specjalizację, którą można zrealizować w ramach wybranej filologii.

Wiele osób, które zdecydowały się na studiowanie lingwistyki stosowanej, decyduje się na specjalizację z zakresu translatoryki i zostają tłumaczami.

Absolwenci filologii najczęściej wybierają zawód nauczyciela.

Co jeszcze wpływa na to, aby zostać profesjonalnym tłumaczem ustnym języka niemieckiego?

Przydatne okazują się w tym przypadku różnego kursy oraz studia podyplomowe, oferujące często naukę języka specjalistycznego, np. medycznego, sądowego lub technicznego.

Poszukując kursów językowych, warto skorzystać z oferty stołecznych uniwersytetów, uczelni prywatnych, a także szkół językowych.

Warto pamiętać, że profesjonalny tłumacz ustny języka niemieckiego powinien ukończyć kursy, których program pozwala ćwiczyć następujące kompetencje:

- podzielność uwagi;

- koncentrację;

- refleks;

- płynne mówienie podczas słuchania;

- jasne formułowanie myśli;

- umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Przysięgłe tłumaczenia z języka niemieckiego

Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, który ma prawo dokonywania tłumaczeń sądowych i urzędowych, należy zdać egzamin państwowy. Kolejnym krokiem jest złożenie uroczystego ślubowania, po którym dana osoba zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych.

Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej, mogą do niego podejść wyłącznie osoby posiadające dyplom potwierdzający ukończenie studiów filologicznych lub lingwistycznych.

Tłumaczem zazwyczaj zostają osoby, dla których język obcy to pasja, przygoda i wyzwanie, należy jednak pamiętać, że zapał i dobra wola to zdecydowanie za mało, konieczne jest systematyczne uzupełnianie własnego warsztatu oraz poszerzanie kompetencji językowych.

Autor

Karolina Zielińska

Redakcja ambient.com.pl