Niemiecka precyzja, czyli profesjonalne tłumaczenie na język niemiecki

Aktywna współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i Niemiec sprawia, że profesjonalny tłumacz języka niemieckiego, który potrafi sprostać wymaganiom firm obsługujących niemieckiego klienta, nie powinien narzekać na brak zleceń.

W tym momencie pojawia się jednak pytanie – jak znaleźć tego właściwego?

Zasadniczo za język międzynarodowy uznawany jest angielski, nietrudno jednak zauważyć, że firmy, które chcą zaistnieć na rynku światowym, umożliwiają kontrahentom porozumiewanie się w ich rodzimych językach. Fakt ten dotyczy szczególnie Niemiec, stanowiących głównego partnera handlowego dla Polski.

Nietrudno zauważyć, że w ramach tej działalności generowane są setki dokumentów, wymagających rzetelnych i fachowych przekładów.

Gospodarcza zażyłość

Jak wynika z raportu GUS, Niemcy to największy partner handlowy dla Polski. Powiązania gospodarcze między obu krajami zaczęły zacieśniać się w momencie, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.

Dodatkowo zażyłość gospodarczą potęgują migracje – znaczna ilość Polaków migruje w celach zarobkowych do Niemiec. Wspólnym mianownikiem wszystkich tendencji jest zwiększenie popularności języka niemieckiego, a co za tym idzie, zwiększone zapotrzebowanie na usługi translatorskie – warto podkreślić, że nie są to wyłącznie tłumaczenia biznesowe.

Nietrudno zauważyć, że rzetelne tłumaczenia z niemieckiego na polski i odwrotnie posiadają swoją cenę – każdy tłumacz zdaje sobie sprawę z tego, że język niemiecki nie jest językiem jednorodnym, posiada on wiele odsłon, a co za tym idzie, wymaga odpowiednich umiejętności podczas dokonywania przekładów, zwłaszcza w przypadku tłumaczenia dokumentów urzędowych lub biznesowych.

Biznes w niemieckim wydaniu

Prowadzenie biznesu to przede wszystkim biurokracja, czyli wiele dokumentów, umów i korespondencji. W przypadku klienta niemieckojęzycznego, konieczne jest prowadzenie dokumentacji w jego ojczystym języku. Fakt ten dotyczy również rozmów telefonicznych i osobistych, jest to jednak zupełnie inna kwestia, wymagająca szczególnych umiejętności językowych oraz wielu dodatkowych cech.

Rzetelny tłumacz niemieckiego

Tłumacz dokonujący przekładów dokumentacji biznesowej powinien przede wszystkim orientować się w sposobie i zasadach przedstawiania danych w dokumentach firmy. Istotnym elementem jest w tym przypadku skrupulatność oraz skupienie tłumacza – są to kwestie, które w istotny sposób wpływają na stronę merytoryczną przekładanych dokumentów.

Kraje niemieckojęzyczne

Język niemiecki obowiązuje w wielu krajach, szczególnie ważne są cztery kraje niemieckojęzyczne:

– Niemcy (Deutschland);

– Austria;

– Szwajcaria (Schweiz);

– Lichtenstein.

Na terenie Niemiec, Autrii i Lichtensteinu język niemiecki jest językiem urzędowym, natomiast w Szwajcarii dominującym. Poza tym język niemiecki można usłyszeć w wielu innych krajach.

Szeroki zasięg języka niemieckiego sprawia, że występuje on w wielu alternatywnych dialektach, które w mniejszym lub większym stopniu mogą się od siebie różnić.

Szczególną odmianę niemieckiego stanowi język używany na terenie Austrii, zakłada się, że obejmuje on kilka tysięcy słów, które występują wyłącznie na terenie tego kraju. Można tu wymienić m.in.: krzesło – Sessel (w niemieckim – Stuhl).

Niektóre rzeczowniki różnią się wyłącznie rodzajnikiem, np.: miesięczna pensja to w Austrii to der Gehalt, ale w Niemczech – das Gehalt. Różnica na pozór niewielka, w rzeczywistości bardzo istotna.

Wyrażenia idiomatyczne

Szczególne znaczenie mają idiomy, w których zawarte zostały specyficzne doświadczenia, skojarzenia i kulturowe odniesienia dające nam pewien obraz ich użytkowników.

Idiomy to doskonały sposób, by ocieplić własny wizerunek lub podkreślić wnikliwość w poznawaniu języka niemieckiego – warto więc sięgać po to narzędzie podczas przygotowywania przekładów, zachowując oczywiście zdrowy umiar.

Autor

Michał Skowron

Redakcja ambient.com.pl