Tłumaczenie tekstów akademickich z dziedziny ekonomii

W przeciwieństwie do tłumaczenia e-maili czy nagrań rozmów między ludźmi, tłumaczenie naukowe w dziedzinie ekonomii wymaga znajomości i opanowania żargonu technicznego oraz specjalistycznej terminologii właściwej dla dziedzin ekonomii, finansów i biznesu. Innymi słowy, leksykony odnoszące się do specjalistycznych dziedzin wiedzy (które będziemy nazywać "językiem specjalistycznym") - w tym dziedzin akademickich i naukowych - wymagają specjalistycznego tłumaczenia naukowego.

W związku z tym przy tłumaczeniu takiego języka specjalistycznego należy przede wszystkim zastanowić się, jakiej biegłości wymaga się od tłumacza. Naukowcy lub pisarze mogą zadać sobie pytanie: Czy tłumaczenie mojego manuskryptu musi być wykonane przez eksperta w danej dziedzinie? Czy powinien je wykonać lingwista? Czy ten lingwista musi być profesjonalnym tłumaczem?

Jak omówimy poniżej, profesjonalne tłumaczenie ekonomiczne powinno być wykonane przez tłumaczy, którzy posiadają wszystkie trzy kwalifikacje: są ekspertami w zakresie specyficznej treści niszowej; znają specyficzną gramatykę i niuanse języka oraz są przyzwyczajeni do formułowania zdań i przerabiania ich w taki sposób, aby były płynnie czytane w języku docelowym.

W przypadku każdego tłumaczenia akademickiego, wiedza naukowa, znajomość języka i doświadczenie w tłumaczeniu są niezbędne, aby stworzyć wysokiej jakości tekst w języku docelowym. Ten "Święty Graal" jest celem, do którego należy dążyć w kontekście każdego tłumaczenia. Jest on jednak szczególnie ważny w dziedzinie ekonomii, gdzie trudno jest znaleźć połączenie specjalistycznej wiedzy i dobrych umiejętności pisarskich.

Szczególne wyzwania związane z tłumaczeniem tekstów ekonomicznych

Teksty ekonomiczne, a w szczególności artykuły naukowe z tej dziedziny, charakteryzują się długimi i dyskursywnymi zdaniami. Stanowi to wyzwanie dla tłumaczy, którzy muszą pogodzić konkurujące ze sobą wymagania, aby tłumaczenie było łatwe w odbiorze i wierne źródłu. Profesjonalni tłumacze akademiccy mogą być szczególnie zręczni w rozwiązywaniu tego problemu. Ich studia i doświadczenie sprawiają, że są oni wyjątkowo przygotowani do rozbicia złożonych zdań i idei na strawne fragmenty bez nadmiernego upraszczania ich lub zmiany ich znaczenia.

Innym problemem związanym z tłumaczeniami ekonomicznymi jest fakt, że język angielski jest dominującym językiem w tej dziedzinie. Ponieważ większość badań akademickich dotyczących finansów i ekonomii jest przeprowadzana i pisana w języku angielskim, angielskie terminy są często dość precyzyjne, ale sprawiają problemy przy tłumaczeniu na inne języki. Rozważmy, na przykład, angielski termin "policy", który jest szeroko stosowany w tekstach ekonomicznych w różnych kontekstach. W języku francuskim, właściwym tłumaczeniem "decyzji politycznej" mogłoby być "décision de politique économique, environnementale, financière, etc." (decyzja dotycząca tej konkretnej polityki), "décision stratégique" (decyzja dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem) lub "décision de principe" (decyzja administracji publicznej). Aby określić właściwy termin, tłumacz musi posiadać specjalistyczną wiedzę i dogłębne zrozumienie utworu, aby zawrzeć w nim odpowiedni termin. Zamiast zastępować jedno za drugim angielskie słowo jego francuskim odpowiednikiem, tłumacz musi myśleć kreatywnie, aby znaleźć odpowiedni termin.

Zalety korzystania z usług tłumacza akademickiego dla Twojego opracowania ekonomicznego

Profesjonalni tłumacze akademiccy są wyjątkowo przygotowani do wykonywania tłumaczeń w dziedzinie ekonomii z kilku powodów. Po pierwsze, ich wiedza na temat gramatyki jest kluczowa dla udanego procesu tłumaczenia. Języki specjalistyczne mogą mieć unikalne terminy, ale nadal opierają się na strukturach gramatycznych i słownictwie języka, w którym są napisane. Żargon techniczny nie istnieje w próżni; wywodzi się on z języka potocznego, w którym jest napisany, a wyjaśnienia terminów technicznych muszą być przedstawione w języku zrozumiałym dla laików. W związku z tym tłumacze akademiccy (którzy oprócz języka technicznego znają również język potoczny) mają wyjątkowe kwalifikacje, aby zapewnić spójne i wysokiej jakości tłumaczenie. Na przykład, tłumacz akademicki będzie czytał "cenę" w języku angielskim i zrozumie kontekst, że może to być "prix", jeśli artykuł omawia rynek, ale "cours", jeśli omawia kurs (na przykład, przy omawianiu ceny ropy, "les cours du pétrole" byłoby właściwe, ale "les prix du pétrole" nie).

Tłumacze akademiccy mają również wyjątkowe kwalifikacje do pomocy w tłumaczeniach, ponieważ dziedzina ekonomii stale się rozwija. Ponieważ jest to zarówno język żywy, jak i techniczny, czytanie ekonomii często nie jest proste. Wykwalifikowani tłumacze akademiccy zauważają zmiany zarówno w języku potocznym, jak i w żargonie akademickim i mogą stworzyć tekst, który jest zarówno dokładny, jak i aktualny.

Wreszcie, profesjonalne tłumaczenie akademickie tworzy bardziej dynamiczne i wciągające dzieło, ponieważ tłumacze mogą wykorzystać swoje głębokie zrozumienie języka docelowego, aby uniknąć powtórzeń bez utraty znaczenia. Ekonomiści często używają metonimii - nazywając Bank Anglii "Starszą Panią z Threadneedle Street" lub rząd Stanów Zjednoczonych "Białym Domem". Tłumacze akademiccy wykorzystują tę wiedzę, aby uniknąć powtarzania w kółko tych samych słów. Na przykład, zamiast ciągłego używania euro w języku francuskim, można zastąpić je terminem la monnaie unique. Ponadto, wiedzą oni, czy docelowa publiczność zrozumie te zwroty i czy są one dla niej odpowiednie.

Z tych powodów, wykorzystanie unikalnych umiejętności tłumaczy akademickich i korektorów akademickich jest szczególnie korzystne w dziedzinie ekonomii. Każdy naukowiec zainteresowany dotarciem do szerszej publiczności w coraz bardziej zglobalizowanym sektorze ekonomii powinien poważnie rozważyć zainwestowanie w profesjonalne usługi tłumaczenia i edycji, aby poprawić jakość swojego pisma.

Autor

Michał Skowron

Redakcja ambient.com.pl