Profesjonalne tłumaczenia techniczne języka niemieckiego

Rynek niemieckojęzyczny zachęca polskich przedsiębiorców do rozszerzenia własnej działalności poza granice kraju. Wiadomo jednak, że działanie to wiąże się z koniecznością profesjonalnych przekładów różnorakiej dokumentacji – jest to warunek konieczny, który pozwala dotrzeć do niemieckiego konsumenta lub kontrahenta.

Chcąc uniknąć ewentualnych problemów językowych i merytorycznych, warto skorzystać z pomocy profesjonalnych i doświadczonych tłumaczy.

Na rynku niemieckim można zauważyć dynamiczny rozwój dziedzin związanych z biologią, biotechnologią, chemią, ochroną środowiska, farmacją, elektrotechniką, informatyką, robotyką oraz telekomunikacją.

Niemcy od wielu lat traktują Polskę jako głównego partnera handlowego na obszarze Europy Wschodniej i Środkowej, nic więc dziwnego, że współpraca pomiędzy firmami z Polski i Niemiec rozwija się bardzo dynamicznie.

Nietrudno zauważyć, że głównym krokiem na tej płaszczyźnie są specjalistyczne tłumaczenia techniczne, obejmujące przede wszystkim dokumenty przetargowe, plany techniczne, instrukcje obsługi, projekty itp.

Ostrożnie z dosłownością

Tekst techniczny to rodzaj materiału specjalistycznego, co w praktyce oznacza, że stwierdzenie, iż dokument powinien być przetłumaczony w taki sposób, aby okazał się zrozumiały dla odbiorcy, nie ma w tym przypadku racji bytu.

Reguły przekładów technicznych są bardzo rygorystyczne, czego świadomość powinni mieć przede wszystkim profesjonalni tłumacze. Tekstów technicznych nie można dowolnie interpretować, upraszczać ani parafrazować – są to dokumenty, które wymagają zupełnie innej standaryzacji niż teksty niespecjalistyczne. W przypadku dokumentów technicznych forma i treść muszą być spójne i jednoznaczne.

Wykonanie tłumaczeń technicznych

Wiadomo jednak, że kurczowe trzymanie się każdego słowa może sprawić, że przekład będzie chropowaty i nijakie, przynosząc efekty odwrotne do pożądanych – w tym przypadku dopuszczalne jest zastosowanie pewnych odstępstw, które poprawią logikę i spójność przekładu, aczkolwiek nie zmienią jego charakteru.

Dokonując przekładów technicznych na język niemiecki należy także pamiętać, że ulega on częstym zmianom, wiele potocznych słów technicznych zostało przejętych z języka angielskiego, przykładem mogą być tutaj wyrażenia „Soft-Objektiv” zamiast „Weichzeichner-Objektiv” czy „Kamera ser sogenannten Economy-Klasse” zamiast „…ökonomischen Klasse”. Dla tłumacza oznacza to konieczność znajomości aktualnych zwrotów i wyrażeń w języku niemieckim.

Sposób wykonywania tłumaczeń technicznych

Niemieckojęzyczne tłumaczenia techniczne bardzo często mogą oscylować wokół dziedzin, w których tłumacz jest laikiem – w tej sytuacji warto skorzystać z pomocy fachowców, którzy pomogą wyjaśnić różne niuanse. Pomocne mogą okazać się również słowniki oraz fachowa literatura.

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że chcąc dokonać rzetelnego tłumaczenia tekstu dotyczącego konkretnego urządzenia, należy wiedzieć, jak ono działa – w praktyce oznacza to, że tłumacz powinien interesować się tym, czego dotyczą realizowane przekłady. Działania te pozwalają wyeliminować ewentualne nieścisłości merytoryczne, zapewniając wartościowy, profesjonalny przekład.

Warto pamiętać, że profesjonalne tłumaczenie tekstu technicznego na język niemiecki to nie tylko odtwórcze tłumaczeniem samej jego treści – chcąc dokonać profesjonalnego przekładu, poza wspomnianymi wyżej kwestiami, należy uwzględnić także lokalne standardy, m.in. formy zapisu liczb i walut bądź formaty zapisu daty. Ponadto konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy o lokalnych przepisach oraz obowiązujących standardów branżowych.

Autor

Karolina Zielińska

Redakcja ambient.com.pl